CÔNG TY LÊ NGUYỄN - Nhà phân phối ống nhựa HDPE, phụ kiện ống HDPE và các loại phụ kiện ống nước khác .

Hỗ trợ kỹ thuật

icon-skypeicon-yahoo

icon-dienthoai

icon-mail

HDPE HÀN ĐỐI ĐẦU NHẬP KHẨU

NÚT BỊT

Giá : Liên hệ

TÊ THU

Giá : Liên hệ

Chếch 45°

Giá : Liên hệ

Chếch 22,5°

Giá : Liên hệ

Cút 90°

Giá : Liên hệ

Côn thu

Giá : Liên hệ

MẶT BÍCH

Giá : Liên hệ

Nút bịt

Giá : Liên hệ

Giá : Liên hệ

Thập

Giá : Liên hệ

Y (Tê 45°)

Giá : Liên hệ

Đai sửa chữa

Giá : Liên hệ