Hỗ trợ kỹ thuật

icon-skypeicon-yahoo

icon-dienthoai

icon-mail

Sản Phẩm

NỐI THẲNG (COUPLING)

Sản Phẩm Khác

TÊ REN NGOÀI (MALE TEE)

Giá : Liên hệ

VAN REN NGOÀI

Giá : Liên hệ

VAN REN TRONG

Giá : Liên hệ

NỐI BÍCH (FLANGE)

Giá : Liên hệ

TÊ REN TRONG (FEMALE TEE)

Giá : Liên hệ

TÊ GIẢM (REDUCING TEE)

Giá : Liên hệ