CÔNG TY LÊ NGUYỄN - Nhà phân phối ống nhựa HDPE, phụ kiện ống HDPE và các loại phụ kiện ống nước khác .

Hỗ trợ kỹ thuật

icon-skypeicon-yahoo

icon-dienthoai

icon-mail

ỐNG VÀ PHỤ KIỆN BÌNH MINH

CO 90 ĐỘ REN NGOÀI PVC

Giá : Liên hệ

NỐI TRƠN PVC

Giá : Liên hệ

ỐNG PVC

Giá : Liên hệ

NỐI REN NGOÀI

Giá : Liên hệ

ỐNG HDPE

Giá : Liên hệ

ỐNG HDPE CUỘN

Giá : Liên hệ

Co 90 độ

Giá : Liên hệ

NỐI RÚT TRƠN PVC

Giá : Liên hệ

NỐI REN TRONG PVC

Giá : Liên hệ

NẮP KHÓA

Giá : Liên hệ

NỐI REN NGOÀI THAU PVC

Giá : Liên hệ

NẮP KHÓA REN NGOÀI PVC

Giá : Liên hệ

CO 90 ĐỘ RÚT PVC

Giá : Liên hệ

NỐI TRƠN PPR

Giá : Liên hệ

NỐI REN NGOÀI PPR

Giá : Liên hệ

NỐI REN TRONG PPR

Giá : Liên hệ

NẮP KHÓA HÀN PPR

Giá : Liên hệ

CO 90 ĐỘ RÚT PPR

Giá : Liên hệ

NẮP KHÓA REN NGOÀI PPR

Giá : Liên hệ

CO 90 DỘ PPR

Giá : Liên hệ