CÔNG TY LÊ NGUYỄN - Nhà phân phối ống nhựa HDPE, phụ kiện ống HDPE và các loại phụ kiện ống nước khác .

Hỗ trợ kỹ thuật

icon-skypeicon-yahoo

icon-dienthoai

icon-mail

ỐNG VÀ PHỤ KIỆN ĐỆ NHẤT

NỐI REN NGOÀI

Giá : Liên hệ

NỐI REN TRONG

Giá : Liên hệ

TÊ CONG

Giá : Liên hệ

TÊ GIẢM

Giá : Liên hệ

Y

Giá : Liên hệ

ỐNG HDPE

Giá : Liên hệ

ỐNG PVC

Giá : Liên hệ

ỐNG PPR

Giá : Liên hệ