CÔNG TY LÊ NGUYỄN - Nhà phân phối ống nhựa HDPE, phụ kiện ống HDPE và các loại phụ kiện ống nước khác .

Hỗ trợ kỹ thuật

icon-skypeicon-yahoo

icon-dienthoai

icon-mail

ỐNG VÀ PHỤ KIỆN TIỀN PHONG

NỐI THẲNG

Giá : Liên hệ

NỐI GÓC 90 ĐỘ

Giá : Liên hệ

BA CHẠC 45 ĐỘ

Giá : Liên hệ

BA CHẠC 90 ĐỘ

Giá : Liên hệ

BA CHẠC CONG 90 ĐỘ

Giá : Liên hệ

ĐẦU BỊT

Giá : Liên hệ

NỐI GÓC 45 ĐỘ

Giá : Liên hệ

NỐI THẲNG REN NGOÀI

Giá : Liên hệ

NỐI THẲNG REN TRONG

Giá : Liên hệ

TỨ CHẠC CONG

Giá : Liên hệ

NHỰA PVC

Giá : Liên hệ

NỐI THẲNG PPR

Giá : Liên hệ

RẮC CO NHỰA PPR

Giá : Liên hệ

NỐI THẲNG REN TRONG PPR

Giá : Liên hệ

BA CHẠC REN TRONG PPR

Giá : Liên hệ

BA CHẠC REN NGOÀI PPR

Giá : Liên hệ