CÔNG TY LÊ NGUYỄN - Nhà phân phối ống nhựa HDPE, phụ kiện ống HDPE và các loại phụ kiện ống nước khác .

Hỗ trợ kỹ thuật

icon-skypeicon-yahoo

icon-dienthoai

icon-mail

PHỤ KIỆN HÀN NỐI TRONG

NÚT BỊT

Giá : Liên hệ

NỐI THẲNG

Giá : Liên hệ

TÊ ĐỀU

Giá : Liên hệ

Tê thu

Giá : Liên hệ

CO ĐỀU

Giá : Liên hệ

M.sông RT

Giá : Liên hệ

M.sông RN

Giá : Liên hệ

Tê RT

Giá : Liên hệ

Tê RN

Giá : Liên hệ

CO REN TRONG

Giá : Liên hệ

Zắc co RT

Giá : Liên hệ

Zắc co RN

Giá : Liên hệ

Van cửa

Giá : Liên hệ

Van bi

Giá : Liên hệ

TÊ REN TRONG

Giá : Liên hệ

Cút RT

Giá : Liên hệ

Cút RN

Giá : Liên hệ

Côn thu

Giá : Liên hệ