Hỗ trợ kỹ thuật

icon-skypeicon-yahoo Mrs Ni

icon-dienthoai 0907 560 966 - 0906 7878 31

icon-mail nilenguyenco@gmail.com

icon-skypeicon-yahoo Ms Tâm

icon-dienthoai 0903 662 911 - 028 3726 1406

icon-mail tamktlenguyenco@gmail.com

Sản Phẩm

TÊ CONG TÊ CONG
TÊ CONG

Sản Phẩm Khác

ỐNG PPR

Giá : Liên hệ

Y

Giá : Liên hệ

ỐNG HDPE

Giá : Liên hệ

TÊ GIẢM

Giá : Liên hệ

NỐI REN NGOÀI

Giá : Liên hệ

ỐNG PVC

Giá : Liên hệ

NỐI REN TRONG

Giá : Liên hệ